WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

 • Adres

Site içi arama

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

12 Ekim 2020, 19:14
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

   ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)
   ISO 22000’in farkları
   ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?
   ISO 22000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
   ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır?
   ISO 22000 Belgesinin Süresi Var mıdır?
   ISO 22000 Belgesi neden alınır?
   Yetersiz Gıda Güvenliğinin Sebep Olabileceği Zararlar
   Gıda Güvenliği Sistemi Şirkete Kazanımları

   Bizi Tercih Etmeniz İçin Nedenler?

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

ISO 22000:2018, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir. Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ile sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2018 ayrıca ISO 9001:2015 Gibi Kalite Yönetim Sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

 

ISO 22000’in farkları

 • ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
  • HACCP standartlarında allergen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.
  • ISO 22000 ayrıca Codex Alimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.
  • Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.
  • Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN'ler ile kontrolü talep edilmektedir.
  • Ön koşulların yazılı hale getirilmesini talep etmektedir (Temizlik, bakım, kalibrasyon, çalışan hijyeni, depolama, taşıma vb.)
  • KKN'larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep etmektedir. ISO 9001:2015 'deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.
  • Girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, formulasyon, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.
  • Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve doğrulama sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.
  • Şüpheli ürün kavramını geliştirmiştir.
  • Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.
  • Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.

ISO 22000   Belgesi Nasıl Alınır? 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin bağımsız ve akredite bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır.

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir Sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini belgelendirir.

Böylece kuruluş ISO 22000 belgesinin kullanım haklarına sahip olur. ISO belgesi ile Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu ISO 22000 belgesini geri alabilir.

ISO 22000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 22000 Standardı, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum, sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 22000 Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

ISO 22000 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 22000 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

ISO 22000   Belgesinin Süresi Var mıdır?

ISO 22000  Belgesinin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 22000 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 22000 belgeleri, sadece belge almak için değil, kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

ISO 22000 Belgesi neden alınır?

ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2018 aynı zamanda ISO 9001:2015 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.

Gıda yönetimi sisteminizin ISO 22000:2018’in gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

• ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi ile Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik.
• ISO 22000 Gerçek anlamda global, uluslararası bir standarttır
• ISO 22000 Ulusal standartların uyumlaştırılması için potansiyel
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar
• ISO 22000 Codex HACCP prensiplerine uygundur
• ISO 22000 Belgesi uluslar arasında HACCP kavramları iletişimini sağlar
• ISO 22000 Üçüncü taraf sertifikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standarttır
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ile yasal gerekliliklere uyum sağlanır
• ISO 9001 ve ISO 22000 ’in yönetim sistemi maddelerine uygun bir yapı
• ISO 22000 sistemi ile tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı

Yetersiz Gıda Güvenliğinin Sebep Olabileceği Zararlar:

 • Gıda Zehirlenmeleri & Bazen Ölüm
  • Müşteri Şikayetleri
  • Zararlı Canlıların Üremesi Çoğalması
  • Ziyan Edilmiş Gıda (Bozulması Sonucu)
  • İş Yerlerinin Kapatılması (İş Kaybı)
  • Cezalar
  • Gıda Zehirlenmesinden Mağdur Kesimlerin Başlattığı Sivil Hareket
  • Kazanç Kaybı

Gıda Güvenliği Sistemi Şirkete Kazanımları

 

 • Tatmin Olmuş bir Müşterinin diğerlerini etkileyerek Müşteri Sayısını arttırması
  • İyi bir ün
  • Yükselmiş Bir İş Kapasitesi
  • Kanunlara Uygunluk
  • Daha Uzun Gıda Raf Ömrü
  • Daha iyi çalışma şartları
  • Yüksek Personel Morali
  • Artan Kazanç

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN NEDENLER?

• Yıllardır sadece kendi işimizi yapıyoruz.
• Çok farklı sektörlerde  bu işi profesyonel olarak yapmış, uzman kadroya sahibiz.
• Yılların tecrübesi ve projelerini bitirdiğimiz yüzlerce müşterilerimizle, güven konusundaki tüm sıkıntılarınızı gideriyoruz ve sektörümüzde ilk tercihler arasında yer alıyoruz.
• En uygun finansal koşullarda ve en optimum sürede sertifika sahibi olacağınızı garantiliyoruz.
• Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet verme potansiyeline sahibiz.
• Türkak ve yurtdışı akreditasyonlu belgeleri müşterilerimizin isteğine göre planlarız, ama sadece güvenilir sertifikasyonları müşterilerimize sağlarız.
• Sadece kurumunuza özel dokümantasyon ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
• Sürekli öğrenen, değişime ve gelişmeye açık, deneyimli ve yetkin olarak başladığı işi başarı ile sonuçlandıran, uzun vadeli düşünüp ve müşteriyi çözüm ortağı olarak kabul eden bir yapı oluşturuyoruz.
• Kurumunuzu geleceğe taşıyacak Misyon, Vizyon ve Kalite Politikasını ve kurumsal hedeflerinizi oluşturuyoruz.
• Kurumunuzdan biriymiş gibi ve aynı zamanda kurumunuzun bir müşterisi gibi sizlerle iletişim kurabilecek çalışma tarzına sahibiz.
• Kurum içi eğitimleri yine biz vererek, hem tüm çalışanların aktif katılımını sağlıyoruz, hem de daha uygun finansal koşulları “danışmanlık paketimiz” içinde sizlere sunuyoruz.

 

 

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

 • +90 232 483 29 29

 • +90 532 621 35 35

 • info@ekaglobal.com.tr

 • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

 • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
  Cumartesi: Kapalı
  Pazar: Kapalı