WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

  • Adres

Site içi arama

BRC Belgesi

BRC Belgesi

08 Aralık 2021, 18:44
BRC Belgesi

BRCGS şirketi 1996 yılında tedarik zinciri genelinde gıda güvenliği standartlarını birbiriyle uyumlu hale getirmek isteyen perakendeciler tarafından kurulmuştur. Günümüzde küresel olarak hem gıda hem de gıda dışı kategorilerde tanınan BRCGS, bu alanda en kapsamlı üçüncü taraf sertifikasyon prosedürlerini uygulayan bir otorite haline gelmiştir.

Kurulduğu günden bu yana hizmet kapsamını ve kalitesini giderek artıran BRCGS, tedarik zincirine güven duymaya yardımcı olan pazar lideri haline gelmiş küresel bir markadır. Gıda Güvenliği, Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri, Depolama ve Dağıtım, Tüketici Ürünleri, Acenteler ve Aracı Kurumlar, Perakende ve Glütensiz Ürünler alanlarında küresel ölçekte geçerliliği bulunan standartlar geliştiren kurum, iyi üretim uygulamaları için referans noktaları belirlemekte ve üreticilerin müşterilerine güvenli, yasal ve yüksek kalitede ürün sunmasını sağlamaktadır.

Günümüzde en bilinen ve en çok talep gören BRC belgelerinden olan BRC Food Belgesi ve BRC Ambalaj Belgesi ‘ni yakından incelemekte fayda var.

BRC Food Belgesi Nedir?

Özetle gıda güvenliğini esas alan BRC Food Belgesi , perakendeciler, üreticiler ve yemek servisi kuruluşlarında çalışan gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Gıda kuruluşlarındaki süreçlerin titiz ve ayrıntılı; bir o kadar da anlaşılması kolay olmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlk kez 1998´de yayınlanan BRC Food Belgesi ‘nin (Gıda Güvenliği Standardı) günümüzde sekizinci revizyonu yürürlüktedir ve küresel olarak sağlam bir temel üzerine oturtulmuş durumdadır. Gıda sektörünün dinamikleri ve bu alandaki gelişmeleri baz alarak sürekli bir gelişim içerisindedir. BRC Food Belgesi , gıda ve gıda bileşenleri için yürütülen imalat, işleme ve paketleme faaliyetleri alanında, gıda güvenliği, bütünlük, yasalara uygunluk ve kalite gibi operasyonel kontrolleri yönetmek için bir çerçeve sağlamaktadır.

BRC Food Belgesi ‘nin üzerine inşa edildiği temel konular şunlardır:

•    Ürün güvenliği kültürünün geliştirilmesini teşvik etmek.
•    Bu tekniğin her geçen gün artan önemine dikkat çekmek için çevresel kontrol gereksinimlerinin genişletilmesi.
•    Kurumların gıda güvenliği konusunda yararlandığı sistemlerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirmesini teşvik etmek.
•    Yüksek derecede risk barındıran veya yüksek dikkat gerektiren üretim alanları için gerekliliklerin net bir şekilde ortaya konulması.
•    Hayvanlar için yem üreten yerler için gerekliliklerin oluşturulması.
•    Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) için küresel uygulanabilirlik ve kıyaslama esasların belirlenmesi

BRC Food Belgesi ‘nin Kapsamı

BRC Food Belgesi için yayınlanan standardın son revizyonu dokuz farklı bölümden oluşmaktadır.

1.    Üst Yönetim Taahhütü: BRC Food Belgesi ‘nin bir bakıma başlangıç noktası olan bu taahhüt, kurum bünyesinde iyi ve kalıcı bir gıda güvenliği kültürünün geliştirilmesi için gereklidir
2.    Gıda Güvenliği Planı – HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası): Etkili bir tehlike ve risk analizi, şirket ürünlerinin güvenliği, kalitesi ve bütünlüğü açısından risk oluşturabilecek tehlikeleri tanımlamasını ve yönetmesini sağlar.
3.    Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi: Bu bölüm, şirketin güvenli ürünler üretmesi, müşteri beklentilerini karşılaması ve personelin eğitilmesini sağlaması için gerekli ürün ve süreç kontrollerinin temelini oluşturan belgelenmiş ve sistematik altyapısı olan yönetim sistemlerinin çalışmasını sağlar.
4.    Çalışma Sahası Standartları: BRC Food Belgesi içerisindeki en önemli konulardan biri olan bu standartlar, çalışma ortamlarının uygunluğunu, temizliğini ve kontrolünü kapsamaktadır. Fabrika koşulları, temizlik, ekipman, haşere kontrolü, yabancı cisim kontrolleri ve gıda güvenliği ve saha güvenliği gibi konuları içermektedir.
5.    Ürün Kontrolü: Alerjen yönetimi, gıdalar ile ilgili müşterileri yanıltıcı faaliyetlerin önlenmesi ve ürün testi gibi konuların tamamı piyasaya daima güvenilir ürüner sunulması açısından önemlidir.
6.    Süreç Kontrolü: Bu gereksinimler, belgelendirilmiş bir HACCP planının, ürünü sürekli olarak doğru kalitede üretmek için etkili prosedürlerle birlikte günlük olarak uygulamaya konulmasını sağlar.
7.    Personeller: Personeller ile ilgili eğitim, koruyucu giysiler ve hijyen uygulamaları bu bölümde ele alınmaktadır.
8.    Riskli Üretim Bölgeleri: BRC Food Belgesi ’nin yüksek oranda patojen içeren riskli ve tehlikeli üretim süreçleri için ek kontroller geliştirdiği  bir bölümdür.
9.    Ticari Ürünler İçin Gereklilikler: BRC Food Belgesi kapsamında olan fakat gönüllülük esasına dayanan bir kısımdır.  Denetlenmekte olan tesislerde üretilmeyen, işlenmeyen veya paketlenmeyen gıda ürünlerini satın alan ve satan şirketlere yöneliktir.

BRC Food Belgesi ‘nin Sağladığı Avantajlar

Bu belgeye sahip olan firmaların elde ettiği en önemli avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

Müşteri Güveni
•    Marka itibarı ve tüketicilerin korunmasını sağlar.
•    Müşterilerin, BRC Food Belgesi sahibi işletmenin gıda güvenliği programına ve tedarik zinciri yönetimine güven duymasını sağlar.
•    Bu standart, günümüzde gıda güvenliği kültürü değerlendirmesi sunan tek standart olma özelliği taşımaktadır.
•    BRC Food Belgesi , tedarikçi onay sürecinin bir parçası olarak dünya çapında birçok perakendeci, üretici ve yemek servisi organizasyonu yapan ve hammadde işleyen şirketler tarafından geçerliliği kabul edilmiştir.
Ulaşılabilir ve Uygun Maliyetli Bir Standart Olması
•    BRC Food Belgesi için basit bir sertifikasyon süreci vardır, bu da herhangi gizli maliyet oluşumunu engellemektedir. Gıda güvenliği konusunda hazır ve kendinden emin olan işletmeler, tek maliyet, yerel bir ücret üzerinden yapılan denetimler ile belge sahibi olabilir.
•    Stadart, en iyi uygulamaları yansıtacak ve ürün güvenliği ve sertifikasyonunu esas alan, riske dayalı bir yaklaşım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
•    Standardın müşteriler tarafından küresel olarak tanınması ek denetim yükünü azaltır.

İyi Bir Eğitime Sahip Olan Denetçiler Aracılığıyla Verilmektedir.

•    BRCGS, denetçilerin yetkinliği, nitelikleri ve deneyimi söz konusu olduğunda son derece yüksek standartlar belirlemektedir.
•    Denetim standartları ve belgelendirme süreci dünya çapında sıkı bir şekilde korunur ve her zaman birbiriyle tutarlıdır.

Sürdürülebilir Destek

•    BRCGS’nin teknik ve ticari ekipleri, belge sahibi firmaya her daim destek olur.
•    BRCGS’nin, belge ve süreçler ile ilgili endişelerin kapsamlı bir şekilde araştırılmasını ve titizlikle takip edilmesini sağlayan yerleşik ve şeffaf bir yönetimi mevcuttur.

BRC Ambalaj Belgesi

Ambalajlar, şüphesiz her marka en az ürün kadar önemli olan ve reklam ve müşteri algısını yönetebilmek için için olmazsa olmaz bir kısımdır. Ürün bütünlüğünü ve güvenliği tanımlamakta ve aynı zamanda yeniliğin yönlendirilmesini sağlamaktadır. Tüketiciler, boyut, renk ve şekil bakımından tutarlı olan, güçlü ve tanınabilir ürünlere daha fazla ilgi duymaktadır. Dolayısıyla ambalajların, üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

BRC Ambalaj Belgesi , Global Gıda Güvenliği Girişimi (GSFI) kıyaslama komitesi tarafından tanınan ilk ambalaj standardı olma özelliği taşımaktadır. 80´den fazla ülkede 3.500´den fazla tedarikçinin bu programa dahil olmak istemesinin en büyük nedenlerinden biri de BRC Ambalaj Belgesi ‘nin küresel ölçekte geçerli olması ve birçok yerel otorite tarafından tanınmasıdır. Bu belge, gıdadan tüketici ürünlerine kadar her seviyede ürün için birincil, ikincil ve üçüncül olarak her türlü ambalaj malzemesi üreten üreticiler tarafından kullanılabilmektedir.

BRC Ambalaj Belgesi ‘nin 5. revizyonu sektör uzmanlarının görüşleri de alındıktan sonra Temmuz 2015’te yayınlanmıştır. İyi üretim uygulamalarının benimsenmesi ve kalite yönetim sistemlerinin desteklenmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanan standart, müşteriler ve tüketiciler tarafından beklenen kalite düzeylerini karşılamakta; güvenli ve yasal ambalaj malzemeleri geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktadır.

BRC Ambalaj Belgesi ‘nin son revizyonu sekiz farklı üretim teknolojisini kapsamaktadır:

•    Cam üretimi ve şekillendirilmesi
•    Kağıt yapımı ve dönüşümü
•    Metal şekillendirme
•    Sert plastik şekillendirme
•    Esnek plastik üretimi
•    Diğer imalatlar
•    Baskı işlemleri
•    Kimyasal süreçler

BRC Ambalaj Belgesi ‘nin Kapsamı

BRC Ambalaj Belgesi , kendi içerisinde altı farklı bölüme ayrılmıştır:
1.    Üst Yönetim Taahhütü: Gıda ile ilgili düzenlenen belgede olduğu gibi BRC Ambalaj Belgesi için de en önemli konulardan biri; üst yönetimin ambalaj kalitesi gerekliliklerinin farkında olması ve uygulamalayı tetikleyen güç olmasıdır.
2.    Tehlike ve Risk Yönetimi: BRC Ambalaj Belgesi ‘nin temelinde uluslararası kabul görmüş gıda standartları sistemindeki prensiplere dayanan, etkili bir tehlike ve risk analizi süreçleri yer almaktadır. Belge, HACCP’yi de kapsamaktadır.
3.    Ürün Güvenliği ve Kalite Yönetimi: Bu belge, ISO 9000 ilkelerine dayanarak ürün kalitesi ve hijyen uygulamalarının teknik yönetimi için ilgili gereksinimleri belirlemektedir. Bu sayede, ürün özellikleri, tedarikçi kontrolü, izlenebilirlik, faaliyetlerin yönetimi ve ürün geri çağırmaları için doğru yöntemlerin izlenmesini sağlamaktadır.
4.    Çalışma Sahas Standartları: BRC Ambalaj Belgesi , işletme binalarının ve ekipmanlarının düzeni, bakımı, temizliği, haşere kontrolü ve atık yönetimi dahil olmak üzere genel olarak bir üretim ortamı için bütün gereksinimleri belirlemektedir.
5.    Ürün ve Süreç Kontrolü: Bu bölümde, ürün tasarımı ve geliştirme aşamasındaki kalite güvencesi, süreç kontrolü, ürün denetimi ve testi için gerekli olan gereksinimler yer almaktadır.
6.    Personel: Personel eğitimi, koruyucu kıyafetler ve kişisel hijyen için gerekli standartlar, bu başlık altında ele alınmaktadır.

BRC Ambalaj Belgesi ‘nin Faydaları

Dünya çapında geçerliliği olan BRC Ambalaj Belgesi , bu sektördeki perakendeciler, üreticiler ve yemek servisi kuruluşları tarafından tanınmakta ve büyük bir ilgi görmektedir. Küresel ambalaj ve ambalaj malzemesi tedarikçileri veya gelişmekte olan bir pazara girmek isteyen firmalar, müşterilerinin ürünlerine olan güvenini artırmak için BRC Ambalaj Belgesi ‘ne sahip olmak istemektedir. Bu belge, ürün güvenliğini artırarak, sürekli iyileştirme döngüsüyle atıkları, şikayetleri, ürünlerin geri çağırılmasını ve reddedilen ürünleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Dünya çapında birçok perakendeci, marka sahibi, hammadde işleyici ve ambalaj üreticisi, bu belgenin kullanımını desteklemekte ve tedarikçi onay süreçlerinin bir parçası olarak kabul etmektedir.

Ambalaj ve ürün güvenliği uzmanları tarafından geliştirilen BRC Ambalaj Belgesi , çok titiz bir şekilde hazırlanmıştır ve oldukça detaylıdır. Fakat buna rağmen anlaşılması da yine çok kolaydır. HACCP, tehlike ve risk yönetimi tabanlı olan belge, ürün güvenliği yönetim sistemlerini ve uluslararası kabul görmüş en iyi üretim uygulamalarını içermektedir. Bu bağlamda, hem rahatlıkla ulaşılabilir ve anlaşılabilir; hem de uygun maliyetli bir çözüm olarak değerlendirilebilmektedir.


BRC Sertifikası

BRC Belgesi (British Retail Consortium Standard); İngiltere perakende ticaretini temsil eden bir örgütün adı ve İngiliz perakendecilerin oluşturmuş olduğu bir standarttır. Bu standart; herhangi bir gıda imalatçısı ve gıda ile bileşen ambalaj imalatçıları tarafından kullanılmaktadır.

İngiliz perakendeciler-  İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından 1998 ´de oluşturulan gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir standart olup, gıda üretim işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecek risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.


Aslında İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standart, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.

BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temek kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Bunlar;

§  HACCP Sistemi
§  Kalite Yönetim Sistemi
§  İşletme(fabrika) Çevre Standartları
§  Ürün Kontrolü
§  Proses Kontrolü
§  Personel Yeterliliği ve Hijyeni Eğitimi

BRC Gıda Güvenliği Standartları
o   BRC Food– Gıda
o   BRC/IoP– Ambalaj
o   BRC CPS – Tüketici Ürünleri
o   BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
o   BRC Non GM – Non - GMO Ürünler


BRC Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlama olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani BRC standardını uygulandığında HACCP sisteminin gereklerini de uygulamış olursunuz.


Gıdaları işlenmelerine göre kategorize etmiş ve altı başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

- İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı, beyaz et, dondurulmuş, soğutulmuş balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri),
- Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze ürünleri,
- Soğutulmuş, dondurulmuş süt ve süt ürünleri, yumurta,
- Yemeğe ya da pişirmeye hazır soğutulmuş, dondurulmuş, pişirilmiş et ve balık ürünleri,
- Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, hermetik konserve gıda ürünleri,
- Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, şekerlemeler ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri).

BRC Belgesi Almanın Yararları

-  Tüketici güveninin artmasını sağlar
-  Pazar payını genişletir
-  Gıda güvenliği hakkında yasal şartlara uygunluğu sağlar
-  Üretim verimliliğini arttırır
-  Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur
-  Kalite Yönetim Sistemi uygulamış olursunuz
-  Ürünlerin ve çalışanların iç denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlar
-  Standart; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
-  Gıda nedenli oluşabilecek riskleri önlenmiş olur
-  HACCP standardını uygulanmış olur

BRC belgelendirme tetkik ve danışmanlık aşamalarının hepsi genelde paket olarak sunulmaktadır.
BRC dünyanın en büyük gıda örgütü GFSI tarafından tanınan kabul gören bir standarttır.  Kurum ya da kuruluşlar BRC ile çok geniş bir satın alma ağının içerisine dahil olmuş olur.
Belirtilmiş olan temel kriterlere sahip firmalar, kişi ya da kurumlar bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak BRC gıda güvenlik sistemi belgesini alabilmektedirler. Bu belgeye sahip olmak beraberinde birçok avantajı da getirmektedir.

Standardın ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:
-  Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek,
-  Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
-  Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek

EthicCert Sertifikasyon Türkiye Temsilcisi Ekaglobal BRC konusunda sizlere yardımcı olmak için hazırdır.

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

  • +90 232 483 29 29

  • +90 532 621 35 35

  • info@ekaglobal.com.tr

  • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

  • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
    Cumartesi: Kapalı
    Pazar: Kapalı