WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

 • Adres

Site içi arama

Danışmanlık

Danışmanlık

06 Temmuz 2020, 14:53
Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı Şirketinize Ne Kazandırır ?

Şirketlerde ister KOBİ ölçeğinde olsun, ister büyük uluslararası firma ölçeğinde, organizasyon büyüdükçe yönetimselolarak eskiden karşılaşılmayan zorluklar baş gösterir. Nasıl ki, büyüyen 5 yaşındaki çocuğun ayağı birkaç ay öncesine ait ayakkabıya sığmaz ise, şirketlerin de yönetimleri uygulana gelen stratejilere sığmamaya başlar. Eskiden basit gözüken organizasyon; karmaşıklaşır. Çetrefilli ve kurumsallıktan uzak bir hal alabilir.

EKAGLOBAL Danışmanlık ekibi olarak bizler, 

 • Karmaşık yapıyı,Yönetim Danışmanlığı ile süreçlerine ayırıp sizler için basitleştirir;
 • Basitleşince daha net gözüken çözümleri Stratejik Planlamaortaya çıkartır;
 • Bu çözümlerin gerektirdiği Yönetim kararlarını almanıza yardımcı olur;
 • Alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde Danışman olarak aktif katkı veririz.

Yönetim danışmanlığı sürecimizin temel işleyişi aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ve Yönetim Danışmanlığıdoğrultusunda İşveren şirket yapısının incelenmesi.
 • EkaGlobal moderatörlüğünde, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayıdüzenlenmesi.
 • Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren ekibinin Danışmanlık Önerileri ile “Doğru Strateji” konusunda yönlendirilmesi.
 • Konu ile ilgili işverenin yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması.
 • Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan Analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması.
 • Organizasyonel yapılandırmanın hem kurumsallaşma hem de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi ve bu önerinin Danışmanlık Takım Liderimizin moderatörlüğündeüst yönetimle paylaşılması.
 • Bu kapsamda işverenin mevcut Yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek iş süreçlerine uygunluğunun Yönetim Danışmanlığıkapsamında analiz edilmesi.
 • Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve Yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının Danışmanlarımızın desteği ile tanımlanması.
 • Nihai  organizasyon yapısının ve Kurumsallaşma sisteminin devreye alınması.
 • ERP, CRM ve Yönetim Karar Destek Yazılımları gibi teknolojik araçlarla Etkin Yönetimin sağlanması.

Yönetim Danışmanlığı çözümlerimiz; bir şirketi bütünüyle ele alıp hedeflerine ulaştırmak olabileceği gibi belirli bir departmanını ele alıp onu yeniden yapılandırıp en etkin haline getirmek biçiminde de olabilmektedir.

EKAGLOBAL Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri aşağıdaki konuları kapsar;

 • 1-Yönetim Danışmanlığı
 • 2-Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • 3-Aile ve Şirket Anayasası Hazırlama
 • 4-Ürün Portföy Analizi
 • 5-Üretim Verimliliği Hizmetleri
 • 6-Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 • 7-Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yapılandırma
 • 8-İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • 9-Kurumsallaşma Danışmanlığı(KOBİ)
 • 10-Stratejik İş Planı Hazırlama Danışmanlığı
 • 11-Şirket Yönetim Refleksinin Oluşturulması

Müşterilerimiz için Yönetim DanışmanlığıÇözümlerimiz ile, tam isabet için gerekli yayları belirler; yenilikçi danışmanlıkçözümlerimizle yaya enerjiyi yükler ve oku gergin hale getirir; faaliyet taktiklerimiz ve iş planlarımız ile oku hedefe kitleriz. Bu sayede; müşterimize sadece yaydan elini çekip tam isabet için oku fırlatmak kalır.

Alt Kategoriler :

 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TSE DANIŞMANLIĞI
HİBE DANIŞMANLIĞI KKYDP HİBE DESTEKLERİ

 

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

 • +90 232 483 29 29

 • +90 532 621 35 35

 • info@ekaglobal.com.tr

 • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

 • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
  Cumartesi: Kapalı
  Pazar: Kapalı