WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

 • Adres

Site içi arama

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

11 Ekim 2020, 13:35
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişiminde lokomotif etkisi gösteren destek ve teşvikler, özellikle KOBİ’lerin yüzünü güldürüyor. Hal böyle olunca, girişimcilerin en çok ilgi gösterdiği konuların başında yatırım teşvik belgesi geliyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Kişi, kurum ve kuruluşları yatırım yapmaya teşvik etme amacıyla düzenlenen bu belge; yatırımın niteliklerini içeren, yatırımın bu değerler ve belirli şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda belge sahibinin ne gibi destek unsurlarından faydalanma hakkına sahip olacağını gösteren bir belgedir.

Bu belgenin verilme amacı; ülkemizde katma değeri yüksek ürünlerin üretim hacmini arttırmak, istihdam sağlamak ve stratejik yatırımları özendirmektir. Hem KOBİ’lere yatırım kolaylığı sağlayan hem de ülkemizin kalkınması için gerekli iş kollarının yaygınlaşmasını teşvik eden bu belge, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü üzerinden verilmektedir. Yatırım teşvik belgesi işlemleri hakkındaki yetkili kurum T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.

Yatırım Teşvik Belgesinden Kimler Faydalanabilir?

Yatırım teşvik belgesinden faydalanabilecek kişi ve kurumları şu şekilde listeleyebiliriz;

 • Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği vb gibi kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kooperatifler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, gerçek kişiler, iş ortaklıkları,
 • Dernek ve vakıflar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’de bulunan şubeleri,
 • Yabancı kişi veya şirketlerin ülkemizde kurdukları şirketler,
 • Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan; %100 yabancı veya kısmen yabancı ortaklı şirketler.

Yatırım Teşvik Belgesi Alabilmek İçin Gereken Belgeler

Yatırım teşvik belgesinin süresi; 3 yıl belge süresi, yarısı kadar ek süre ile birlikte 4,5 yıl yatırımın gerçekleşme süresidir. Ek süre sonundan itibaren belge kapsamında yapılan harcamalar destek kapsamında değildir. Yatırım teşvik belgesi müracaatında istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir;

 • İlgili bakanlıkça talep edilen başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont
 • Yatırımcıyı temsil etme ve ilzama yetkisi bulunan kişilere ait noter onaylı imza sirküleri
 • Yatırımcıyı temsil etme ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzalamış olduğu müracaat dilekçesi
 • Vergi levhası
 • Gerçek kişiler, kamu kurumları ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi
 • Yatırımın yapılacağı taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi veya tapu belgesi
 • Firmanın sermayesini, faaliyet konularını ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı aslı veya örneği
 • İlgili bakanlığın belirlediği şartlara uygun olarak hazırlanmış, her sayfasında yetkili kişilerin imza ve kaşesi bulunan taahhütname ve teçhizat listeleri
 • Yatırım teşvik belgesi işlemlerinin bir danışmanlık şirketi tarafından yapılması gerekiyorsa noter tarafından onaylı izinlerin de içinde bulunduğu vekalet belgesi
 • SGK’dan idari ya da para cezası alınmadığına dair belge. Bu belgeyi doğrudan SGK’dan alabilir veya elektronik ortamdan barkodlu olarak edinebilirsiniz. Bu belge, kamu kurumlarının yapacağı başvurularda istenmemektedir.
 • Stratejik yatırım iddiasındaki yatırımlar için; yatırımın konusunun, mali ve teknik analizlerinin ve detaylı sektör bilgisinin raporlanması. Bu raporun ardından gerekli hesap, tablo, belge veya mali değerler ile raporun desteklenmesi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılarak -Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir- veya -Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Kararı- başlıklı belgelerin alınması,
 • Yatırımın karakteristik özelliklerine bağlı olarak talep edilebilecek diğer belgeler (Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm yatırımları için Kısmi Turizm İşletme ve/veya Turizm İşletmesi Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi vb gibi)

Siz yatırımınıza odaklanın, tüm yatırım teşvik belgesi alma sürecinizi biz yönetelim! Yatırım teşvik belgesi alma sürecinizin hızlı ve kolayca ilerlemesini istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinin Sağladığı Destekler

Yatırım teşvik belgesi aldığınızda pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz. Yatırım destek belgesinin sağladığı en büyük avantajları şöyle sıralayabiliriz;

 • Yurt içi makine ve ekipman alışverişlerinde KDV istisnası
 • İthal edilecek makine ve ekipmanlara gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen %10-%60 oranlarında vergi indirimi
 • Yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen istihdam prim desteği. İşverenin ödemesi gereken sigorta priminin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2 ile 10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır.
 • Yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen faiz desteği. Yatırımcının kullanacağı yatırım kredisinin faizinin 1-10 puanlık kısmı devlet tarafından ödenir.
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Gelir vergisinde stopaj desteği
 • Stratejik yatırımlarda KDV iadesi
 • Yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı olarak sigorta primlerinde işçi hissesi desteği

Yatırım teşvik belgesi ile alakalı tüm soru ve sorularınızı firmamıza ileterek destek talebinde bulunabilirsiniz. Profesyonel kadromuz, yatırım teşvik belgesi ve yatırım desteği alma süreci hakkındaki tüm problemleri kolayca çözmenize yardımcı olacaktır.

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

 • +90 232 483 29 29

 • +90 532 621 35 35

 • info@ekaglobal.com.tr

 • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

 • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
  Cumartesi: Kapalı
  Pazar: Kapalı