WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

  • Adres

Site içi arama

YEŞİL MUTABAKAT

YEŞİL MUTABAKAT

16 Kasım 2021, 21:42
YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı nedir?
´Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi (decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir.

Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi;

´temiz enerji,

´sürdürülebilir sanayi,

´inşaat ve renovasyon,

´tarladan sofraya,

´kirliliğin ortadan kaldırılması,

´sürdürülebilir hareketlilik ve

´biyoçeşitlilik olmak üzere 7 politika alanı altında kurgulanmıştır.

AB, Mutabakat kapsamında bazı plan ve mekanizmalar da kurgulamaktadır. Bunlar;

 

´Mutabakat kapsamında gerekli yatırımların yönetilmesi konusunda çerçeve niteliği taşıyan Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı,

´süreçten sosyoekonomik olarak zarar görme riski bulunan bölge ve toplulukların (fosil yakıt değer zincirinde yer alanlar vb.) negatif etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla kurgulanan Adil Dönüşüm Mekanizması,

´Avrupa’nın 2050’de iklim-nötr olması hedefinin gerçekleştirilebilmesine engel olabilecek ulusal uygulama farklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Avrupa İklim Yasası,

´yeşil ve dijital dönüşüm ile endüstri ve KOBİ’lerin desteklenmesini hedefleyen Avrupa Endüstriyel Stratejisi ve

´sürdürülebilir üretim ve tüketim pratiklerinin Birlik içerisinde benimsenmesini hedefleyen Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’dır.

T.C. Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

Eylem Planının Kapsamı: ´Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasıdır.

Eylem Planının Hedefleri:

´1- Sınırda karbon düzenlemeleri

´2- Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi

´3- Yeşil Finansman

´4- Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı

´5- Sürdürülebilir Tarım

´6- Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

´7- İklim Değişikliği İle Mücadele

´8- Diplomasi

´9- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

´Sıfır Karbon Strateji ve Yol Haritası Danışmanlığı

Neler yapabiliriz?

Düşük karbonlu üretime geçişte uygulanabilir karbon azaltım hedefleri belirlenerek stratejiler geliştirmesi, yol haritalarının oluşturması, enerji verimliliği uygulamalarının, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tüketimi, sertifika süreçlerinin etkin planlaması gibi “zaman”, “maliyet” ve “kalite” açısından karmaşık süreçlerin doğru planlanmasını ve yönetilmesini sağlanması

´Ambalajlama : Gereksiz ve aşırı ambalajla mücadele etmek ve yeniden kullanım ve geri dönüştürülebilirlik için tasarımda iyileştirmeler sağlamak.

´Gıda tedarik zinciri tarım ve atık sektörünü birbirine yardımcı olacak şekilde birleştiren bir proje geliştirilebilir.

´Yeşil ve döngüsel ekonomi başlığı altında temiz üretim mevzuatı yer almaktadır. Temiz üretim eğitimi verilebilir. Yine bu başlıkla 14046 standardı eğitimi verilebilir. Bu standart su ayak izi ile ilgilidir. Su ayak izi Standardı; faaliyetleri neticesinde ürün, üretim, arge, hizmet üreten firmalar/işletmeler tarafından tüketilen su miktarını ölçmek için bir çevresel hesaplama tekniğidir. Tedarik zinciri içindeki su ile ilgili riskleri tanımlamak için yararlı bir araçtır.

´Yeşil OSB Sertifikasyonu Danışmanlığı

´Organik tarım danışmanlığı

´Sürdürülebilir tarım teknikleri eğitimi (İklim Değişikliği ile Mücadele kapsamında)

´Pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik eğitim

´ISO 14064 standardı ile ilgili eğitim. Bu standart karbon ayak izini hesaplar

´Bir geri dönüşüm firması ile işbirliği kurulabilir. Gıda, tarım atıkları için.

HİZMETLERİMİZ

´Eko etiket- eco label danışmanlığı

´Yeşil mutabakat eğitimi

´Yeşil mutabakat danışmanlığı

´Karbon nötralizasyonu

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

  • +90 232 483 29 29

  • +90 532 621 35 35

  • info@ekaglobal.com.tr

  • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

  • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
    Cumartesi: Kapalı
    Pazar: Kapalı