WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

 • Adres

Site içi arama

Tarafsızlık Taahhüdü

Tarafsızlık Taahhüdü

Tarafsızlık Taahhüdü

EKAGLOBAL Üst Yönetimi ISO/IEC 17020 standardı doğrultusunda tarafsızlık ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir..

 • EKAGLOBAL Muayene faaliyetlerinde her türlü mali, idari, siyasi, sosyal ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olacağını,
 • EKAGLOBAL, şirket hissedarlarını ve 1. derecede akrabalarını muayene hizmeti ile ilgili karar alıcı mercilerde görevlendirmeyeceğini,
 • EKAGLOBAL Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin, uzmanın ve komite üyelerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermelerini sağlanacağını,
 • EKAGLOBAL muayene faaliyetlerinde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeyeceğini,
 • EKAGLOBAL Sistem belgelendirme bölümü tarafından belgelendirmesi yapılan kuruluşların muayenesinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını,
 • EKAGLOBAL muayene faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumları ve riskleri tanımlayacağını,
 • EKAGLOBAL muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını,

Yeterlilik

EKAGLOBAL muayene hizmetlerinin taşeronlara verilmeyeceğini,

EKAGLOBAL Muayene faaliyetlerinde sadece tam bağımsız, tarafsız, gerekli tecrübeye sahip, yetkin teknik yönetici ve muayene uzmanları kullanacağını,

EKAGLOBAL olarak faaliyette bulunduğumuz tüm konularda yeterli sayıda personel, uzman ve teknik yönetici istihdam edeceğimizi,

Finansal Yeterlilik

EKAGLOBAL gerekli durumlarda kendi öz sermayesi ve mal varlıkları ile EKAGLOBAL’ in finansal yeterliliğini devam ettireceğini,

EKAGLOBAL muayene hizmetleri ve sistem belgelendirme hizmetlerinin kaynaklarını gerektiğinde ortak olarak kullanarak finansal problemlerin karar mekanizmasını etkilemeyeceğini,

Sorumluluk

EKAGLOBAL tüm muayene faaliyetlerinde, tarafsızlığı sağlayacağını, çıkar ilişkisi oluşabilecek durumları analiz ederek kabul edilebilir seviyeye getireceğini, gizlilik prensibine bağlı kalacağını ve tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için uygun kaynağı ve altyapıyı sağlayacağı,

EKAGLOBAL, muayene faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler için, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını,

Gizlilik

EKAGLOBAL muayene hizmetlerinde tüm aşamalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalacağını,

EKAGLOBAL tüm ofis çalışanları, Teknik Yönetici ve muayene personelleri ile gizlilik sözleşmesi imzalayacağını,

EKAGLOBAL Sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği şekilde bilgi güvenliği yönetim sistemi ve arşiv sistemi oluşturduğunu,

Şikayet ve İtirazların Çözümlenmesi

Eka Global muayene prosesinin tüm aşamalarında hizmetin sunumu ile ilgili gelen şikayet ve/veya itirazların tarafsız olarak değerlendireceğini ve çözümleyeceğini,

Taahhüt eder.

EKAGLOBAL Yönetimi

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

 • +90 232 483 29 29

 • +90 532 621 35 35

 • info@ekaglobal.com.tr

 • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

 • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
  Cumartesi: Kapalı
  Pazar: Kapalı