WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

 • Adres

Site içi arama

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 45001 aynı anda entegre olarak veya farklı zamanlarda ayrı ayrı olarak kurulabilir, Dokümante edilebilir ve uygulanabilir.

TSEK markası, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen mono gramlardır.

TSE, TSEK, İYB ve HYB belgelerinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Belgeler her yıl vize işlemine tabi tutulur.

TSE markası ilgili ürüne ait bir Türk Standardı bulunduğunda bu standarda uygunluğu ifade eder. TSEK markası ise ilgili ürüne ait bir Türk Standardı henüz olmadığı durumlarda, milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına göre uygunluğu ifade eder.

Gıda ürünlerinin, amaçlanan şekilde işlenmesi veya tüketilmesi halinde tüketiciye zarar vermeyeceğinin güvence altına alınmasıdır.

OHSAS 18001; ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir standarttır. Bunun amacı; kuruluşun istemesi halinde; kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini kolayca entegre edebilmesine ve eş zamanlı uygulanmasına imkan vermektir. Böyle sistemlere Entegre Yönetim Sistemi adı verilmektedir.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartlar serisi genel olarak şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • ISO 14001: Çevre yönetim sistemi- özellikler ve kullanım kılavuzu (çevre yönetim sistemi gereklerini tanımlayan ve belgelendirmeye tabi olan standarttır)
 • ISO 14004: Çevre yönetim sistemleri- sistemler ve destekleyici teknikler için genel kılavuz
 • ISO 14010–12: Çevre denetim prensipleri
 • ISO 14020–24: Çevre etiketleri ve beyanları
 • ISO 14031: Çevresel performans değerlendirmesi
 • ISO 14040–43: Hayat boyu değerlendirme
 • ISO 14050: Terimler ve tarifler
 • ISO 14060: Ürün standartlarında çevresel unsurların göz önüne alınması 

Standartların yeni versiyonlarına geçiş süreleri, pandemi sebebiyle IAF tarafından 6 ay süreyle uzatılmıştır.

Bu durumda;

* ISO 22000:2005’ten 2018 versiyonuna geçiş için son tarih 19 Aralık 2021,

* OHSAS 18001’den ISO 45001’e geçiş için son tarih 12 Eylül 2021,

*I SO 50001:2011’den 2018 versiyonuna geçiş için son tarih 20 Şubat 2022 olarak güncellenmiştir.

EKAGLOBAL Uluslararası Belgelendirme; sektörde tecrübeli ortaklar tarafından Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Teknik Kontrol, 2. Taraf Denetim, Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri, Fuarcılık, Savunma Sanayi Müşavirliği, KVKK Danışmanlığı, OSGB Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

 • +90 232 483 29 29

 • +90 532 621 35 35

 • info@ekaglobal.com.tr

 • Şair Eşref Bul No:18 Altay İş Merkezi D: 602 Çankaya 35210 Konak İZMİR / TÜRKİYE info@ekaglobal.com.tr __________________________________ 1750 Sismet Road MISSISSAUGA TORONTO ONTARIO L4W 1R6 / CANADA info@ethiccert.com __________________________________ Kaiserstrasse 5 40479 Düsseldorf / ALMANYA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Gezegen Sokak No:1/11 G.O.P. Çankaya ANKARA info@ekaglobal.com.tr __________________________________ Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe Kadıköy / ISTANBUL info@ekaglobal.com.tr

 • Hafta İçi: 08:30 - 18:00 Arası.
  Cumartesi: Kapalı
  Pazar: Kapalı